Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Økonomi i torskeoppdrett


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing > Økonomi i torskeoppdrett
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1162
Akronym:   
Økonomi i torskeoppdrett
Tittel:
Forprosjekt - økonomi i oppdrett av torsk
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Torskeoppdrettsnæringa er i djup økonomisk krise, og mangelen på langsiktig og tilgjengeleg kapital er stor. Vestlandsprogramet for som ei av sine hovudinnretninger å sjå på tiltak som kan gjøre eksiterande finansieringsordningar tilgjengelege for aktørane innan nye-artar næringa. På bakgrunn av dette, har Vestlandsprogrammet beslutta å starte opp ei forprosjekt over 2 mnd. som skal kartlegge den akutte finansieringssituasjonen for torskeoppdrettere på Vestlandet
Strategi:
Ein startar i første omgang opp eit forprosjekt over omlag 2 mnd. Forprosjektet skal vere ferdigstilt ved årsskiftet 2009/2010. På grunnlag av det som kjem av resultatar, skal det så vurderast om ein skal starta opp eit større arbeid innan dette feltet.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Forprosjektet vart beslutta oppstarta på møtet i programgruppa for Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar den 27. mai 2009 (sak 50/09)
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2009
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2009
År avslutta: 2009
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Vestlandsprogrammet startar opp forprosjekt på økonomi innan torskeoppdrettsnæringa

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune