Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

NCE Tourism


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Reiseliv > NCE Tourism
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1145
Akronym:   
NCE Tourism
Tittel:
NCE Tourism Fjord Norway
Heimeside:
http://www.fjordnorway.com/no/NCE/

Bakgrunn og utfordringar
:
NCE Tourism - Fjord NorwayGå til nettsiden til prosjektet for oppdatert informasjon.

I 2009 ble Fjord Norge klyngen gitt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). NCE-deltagelse henger svært høyt og er gitt til 12 sentre totalt.

Reiselivsbransjen står ovenfor et paradigmeskifte. For å stå best rustet for dette skiftet søkte Fjord Norge-regionen om, og ble tildelt status som, Norwegian Centre of Expertise innen reiseliv i 2009.

Klyngen NCE Tourism – Fjord Norway består av sentrale reiselivsbedrifter og utviklingsaktører i Fjord Norge-regionen.

Da Fjord Norge-regionen søkte om NCE-status tok man utgangspunkt i at man mener reiselivet i Norge står ovenfor tre sentrale utfordringer.

NCE Tourism – Fjord Norway skal jobbe målrettet med tre strategiske hovedsatsingsområder.

Kontraktspartner for NCE Tourism - Fjord Norway er Fjord Norge AS.


Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Programmet skal bidra til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i disse klyngene.

Det var på grunnlag av en gjennomarbeidet søknad at Fjord Norge ble tildelt statusen som NCE. Her kan du laste ned søknaden og aktuelle vedlegg.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2009
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
reiselivvl

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune