Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

IntInterreg IVB Nordleg Periferi


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IVB > IntInterreg IVB Nordleg Periferi
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
992
Akronym:   
IntInterreg IVB Nordleg Periferi
Tittel:
Interreg IVB Nordleg Periferi
Heimeside:
http://www.northernperiphery.eu/en/home/

Bakgrunn og utfordringar
:
INTERREG IVB Nordlig Periferi (NPP) er en fortsettelse av programmet som løp under forrige strukturfondperiode. I perioden 2007 - 2013 er programmet en del av EUs "European Territorian Co-operation Objective".

Nordlig periferi - programområde
Geografisk programdekning
Nordlig periferi dekker et stort geografisk område som omfatter medlemslandene Sverige, Finland, Irland og Storbritannia samt Færøyene, Island, Grønland og Norge.Deltakerregioner i medlemslandene:
Finland Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Keski-Suomi
Irland Donegal, Leitrim, Sligo, Galway, Mayo, Clare, Limerick, Cork, Kerry
Nord-Irland East of Northern Ireland, North of Northern Ireland, West and South of Northern Ireland
Sverige Mellersta Norrland, Övre Norrland,
Skottland Highlands & Islands, Dumfries & Galloway, North East Moray


Deltakerregioner utenfor EU:
Færøyene Hele landet
Island Hele landet
Grønland Hele landet
Norge Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Svalbard


Innsatsområder
Programmets innsatsområder er tilrettelagt for de spesielle utfordringene som gjelder for de nordlige, perifere regionene, så som spredt bosetting på landsbygda mv. Prioriterte områder er tiltak innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og forbindelsen mellom by og land.
NPP 2007-2013 skal særlig fokusere på utvikling av nye, innovative produkter og tjenester gjennom flernasjonalt samarbeid. Prosjektene må, gjennom erfaringsutveksling og nettverksbygging, føre til konkrete resultater som gir merverdi i de deltakende regionene.

Finansiering og prosjektformer
I perioden 2007 – 2013 allokeres om lag 45 mill. Euro til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer vel 35 mill. Euro fra EU og vel 10 mill euro fra ikke-medlemsland. Anbefalt minimumsstørrelse på et prosjekt er 25 000 Euro, og maksimum er 1,5 mill. Euro. Generelt tilbys 60 % støtte til partnere fra medlemsland, 50 % til patnere fra ikke-medlemsland.

Prosjektene skal ha minst 3 partnere, hvorav minst 1 fra et EU-land.

Ansvarlig programsekretariat i EU:
Joint Programme Secretariat
Northern Periphery Programme
Strandgade 91, 4 sal
DK-1401 Copenhagen K
Website: Nordlig periferi
E-mail: secretariat@northernperiphery.eu
Fax: +45 32 83 37 75

Sekretariat på norsk side: Landsdelsutvalget Sjøgata 3, 8002 Bodø
Greta Johansen, tlf. 75 50 34 20, e-post: johansen@lu.no
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune