Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

IIIB Østersjøen


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IIIB > IIIB Østersjøen
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
431
Akronym:   
IIIB Østersjøen
Tittel:
Interreg III B Østersjøprogrammet
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Området som omfattes av Østersjøprogrammet
Østersjøprogrammet er en videreføring og av INTERREG II C - programmet ved samme navn. Området er noe utvida i forhold til forrige periode, men de samme elleve landene rundt Østersjøen er med. I tillegg til EU-landene Sverige, Finland og Danmark og deler av Tyskland er Norge og Polen og de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen) med i sin helhet, mens deler av Russland er med. Det er antydet en total økonomisk ramme på 170 millioner euro for den delen av programmet som omfatter Norge.

Sekretariat:
The Baltic Institute
Amiralitetstorget 27
S-37138 KARLSKRONA
Tel.: +46 455 335 198;
Fax: +46 455 144 68

bsda@balticinstitute.se
Internettlink(er): www.spatial.baltic.net/
www.ostsam.no/default.asp?WCI=ViewNews&WCE=718&DGI=173&frame=doc
Kontakt: Ann Irene Sæternes - tlf.: 61 28 93 53 - Mob: 958 32 758 - <!-- Inject Script Filtered --> ann-irene.saeternes@oppland.org
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2000
År godkjent: 2000
År oppstarta: 2000
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune