Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Måløy marine kompetansesenter


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Måløy marine kompetansesenter
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1869
Akronym:   
Måløy marine kompetansesenter
Tittel:
Måløy marine komptansesenter
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Måløy vidaregåande skule har ei relativ ny bygningsmasse, og ligg samlokalisert med maritim Fagskule og Sikkerhetssenteret. Dette gjev også gode føresetningar for å vidareutvikle skulen som eit marint kompetansesenter. Ein kan m.a. tenkte seg at ein, i tillegg til utdanning innan vidaregåande opplæring for ungdom, også kan vere leverandør av kompetansehevande kurs for vaksne, nokre av desse i ein desentralisert modell og andre kanskje skreddarsydd for å kombinere utdanning med arbeid.Delprogrammet skal bidra til å vidareutvikle Måløy vgs. som eit marint kompetansesenter
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2016
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune