Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Næringshagane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Kunnskapsbasert tenesteyting > Næringshagane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1816
Akronym:   
Næringshagane
Tittel:
Næringshagar i Sogn og Fjordane
Heimeside:
http://siva.no/nettverk

Bakgrunn og utfordringar
:
Det er oppretta tre næringshagar i Sogn og Fjordane for å legge til rette for kunnskapsnæringar:
  • Næringshagane i Nordfjord
  • Sognefjorden Næringshage
  • Gulen og Masfjorden Næringshage
Næringshagane er tekne opp i SIVA sitt næringshageprogram i 2012/2013
Strategi:
BRUK AV RUP.NO:

RUP.NO vert brukt for å gjere tilgjengeleg viktige dokument
Sjå dokumentarkivet.
  • Dokument produsert av SIVA
  • Politiske dokument
  • Dokument produsert av Næringshagane i Nordfjord
  • Dokument produsert av Sognefjorden næringshage
  • Dokument produsert av Gulen og Masfjorden næringshage
RUP.NO vert brukt for å dokumentere fellesaktivitetar i fylket
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vpsf25k

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Møte 10.mars 2015 på Campus

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune