Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Eple konsum


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple > Eple konsum
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1667
Akronym:   
Eple konsum
Tittel:
Eple til frisk konsum
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Størstedelen av epleproduksjonen i fylket går til konsum i frisk tilstand. Det er sterk konkurranse i fruktdiskane, og utanlandske eple vert bodne fram heile året. Norske eple er i marknaden frå 20.august til 1. desember - etter dette går tollen på utanlandske eple sterkt ned, og norske eple kan ikkje konkurrera. Produksjonen av eple i Sogn og Fjordane har som elles i landet gått kraftig ned dei siste åra, og det er svært viktig å få oppatt produksjonen. Det er stor etterspurnad etter norske eple i marknaden, og lønsemda er på god veg opp. Eple er også basisproduktet for fleire mottak i fylket.
Strategi:
Er ikkje utarbeidd, men er planlagt i Arena frukt og bær, og eit bedriftsutviklingsprosjekt i regi av Sognefrukt og Innvik fruktlager.
Status:
Forslag
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
Internasjonal status:
aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

ØKO VISNINGSFELT

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune