Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Entreprenørskap


Forankring: Regionplan Sogn 2005-2008 > "Sats på skulen - snu Sogn!" > Entreprenørskap
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
836
Akronym:   
Entreprenørskap
Tittel:
Entreprenørskap
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Satsing på entreprenørskap i skulen er eit verkemiddel for å nå målsetjinga i "Sats på skulen - snu Sogn" om sjå skule og skuleutvikling meir i samanheng med samfunnsutvikling.
 
Programstyret i samråd med prosjektleiar har ansvar for gjennomføring av"arbeidspakken" for entreprenørskap.
Strategi:


Programstyret har i møtet 1. mars 2007 skissert desse milepælane for arbeidet med entreprenørskap:
  1. Definisjon av omgrepet entreprenørskap
  2. Mål for entreprenørskap i Sogn
  3. Vidareutvikle fagnettverk for entreprenørskap
  4. Lokale planar for entreprenørskap
  5. Vidareutdanning i entreprenørskap for lærarar
  6. Partnerskapsavtaler -utvikle standard
  7. Felles rådgjevarstilling i regionen
  8. Entreprenørskapsmesse 2008

 

 

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
entreprenørskap, skule

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune