Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Handlingsplanen 2006


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Havbruk og fiskeri > Handlingsplanen 2006
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
771
Akronym:   
Handlingsplanen 2006
Tittel:
Havbruk og fiskeri handlingsplanen 2006
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Med forankring i Fylkesplanen 2005-2008 og strategidokumentet frå 2005 har Programstyret for Havbruk og fiskeri utarbeida ein handlingsplan for 2006.
Strategi:
Handlingsplanen 2006 oppfattar 4 delmål. Kvar av desse er skildra i eigne prosessar (delprogram) der målsetting, strategi og tiltak er synleggjort.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
havbruk, fiskeri

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune