Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

a. VRI4 prosjekt


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > VRI4 Sogn og Fjordane > a. VRI4 prosjekt
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1881
Akronym:   
a. VRI4 prosjekt
Tittel:
Prosjekt som er støtte med midlar frå VRI4
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2017
År godkjent: 2017
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vri4 vri4a forregion

Delprogram

a1. VRI4 FoU-startpakken
a2. VRI4 FoU-forundersøkingar
a3. VRI4 FoU-prosjekt
a4. VRI4 studentmobilitet

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune