Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Forsking og utvikling


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1808
Akronym:   
Forsking og utvikling
Tittel:
Forsking og utvikling og innovasjon (FoUoI)
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Internasjonal konkurranse og stadig raskare teknologisk utvikling set krav til oss om å bli enno betre i stand til å utvikle og nytte kunnskap og kompetanse.

Tre ulike dimensjonar i satsinga:
  • Produksjonen av tenester innan opplæring og forsking / private kunnskapstenester
  • Kunnskap som ein innsatsfaktor for endring (føresetnad for innovasjon)
  • Kunnskapsinfrastrukturen; institusjonane, finansieringa, digitale løysingar m.m.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Programleiar:
Lars Hustveit, 
Mobil: 41530972
lars.hustveit@sfj.no

Regionalt forskingsfond:
Arne Monrad Johnsen
Mobil: 41530978
arne.monrad.johnsen@sfj.no

Begge: 
Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Utviklingsavtale 2015
VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016

Tiltak

Regionalt forskingsfond - Vest
Samarbeid med forskingsrådet

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune