Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Innovasjon og klyngeutvikling SF


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Fornybar energi SF (seinare) > Innovasjon og klyngeutvikling SF
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1745
Akronym:   
Innovasjon og klyngeutvikling SF
Tittel:
Innovasjon og klyngeutvikling med fokus på auka bruk av eigne ressursar. Verdiskapingsplanen i Sogn og Fjordane 2014 til 2025
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Innovasjon innan energifeltet kan opne nye marknader. Partnarskapen må overvake utviklinga for å justere fornybar energi-satsinga i tråd med utviklinga. Innovasjon Norge skal prioritere støtte til bedriftsutvikling som bidreg til å styrkje Sogn og Fjordane som nyskapande «fornybar-fylke».

Sogn og Fjordane har eit kraftoverskot på 7 TWh. Dette vil auke med ca. 2–3,2 TWh med dei planlagde utbyggingane. Delmålet inneber eit felles arbeid mot at ein større del av kraftoverskotet vert nytta i fylket.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
innovasjon industriutvikling vpsf25industriutvikling

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune