Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Kunnskapsbasert tenesteyting


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Kunnskapsbasert tenesteyting
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1742
Akronym:   
Kunnskapsbasert tenesteyting
Tittel:
Utvikling av kunnskapsintensiv forretningsmessig tenesteyting er eit arbeidsområde avtalt med Innovajon Norge.
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
For å nå målet om arbeidsplassvekst, må fylket få større del av dei kunnskapsintensive tenesteytande næringane
Strategi:
Innovasjon Norge vil nå måla for utvikling av kunnskapsintensive forretningsmessig tenesteytande verksemder gjennom:
  • nyetablering der dei nye verksemdene utnyttar potensialet sitt for vekst
  • utvikling av vekstbedrifter 
  • utvikling av fleire innovative miljø

Spesielt fokus i fireårsperioden:
  • Tenester retta inn mot dei sterke bransjane (bransjesatsingane i verdiskapingsplanen) 
  • Helse; e-helse og velferdsteknologi
  • Grøn IKT; datasenter
Ansvar: Innovasjon Norge. 

Gjennom trepartssamarbeid mellom SIVA, Innovasjon Norge og fylkeskommunen, vert næringshagane si rolle i arbeidet med kunnskapsintensiv tenesteytande næringar koordinert med arbeidet avtalt med Innovasjon Norge.
SIVA er operatør for næringshagearbeidet og har ansvar for å vurdere resultata av dette arbeidet.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Fagansvar hos Innovasjon Norge
Reidun Aasen Nesheim (tlf 918 83 220)
E-post: Reidun.Aasen.Nesheim@innovasjonnorge.no

Kontaktperson i høve nærinshageprogrammet:
Lars Hustveit, fylkeskommunen (tlf 415 30 972)
E-post: lars.hustveit@sfj.no

Delprogram

Næringshagane

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune