Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

RFFVsf KLIMA OG MILJØ


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1655
Akronym:   
RFFVsf KLIMA OG MILJØ
Tittel:
FoU prosjekt innanfor tema klima og miljø finansiert av RFF Vestlandet - deltaking frå Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv klima miljø rffvprogamsf rffv fou

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

2010fp Vestlandslandbruket og klima
2011fp Lokal sårbarheit klimapolitikk
2011hp AREALKLIM
2014hp Klimatilpassing Aurland
2015hp Samhandling for grønt skifte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune