Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1653
Akronym:   
RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING
Tittel:
FoU prosjekt innanfor tema integrering av innvandrarar og arbeidsinnvandring finansiert av RFF Vestlandet - deltaking frå Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Næringslivet, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv integrering arbeidsinnvandring offentleg rffvprogramsf rffv fou

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

2010fp Dei nye hendene
2010hp Multicultural community
2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune