Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

RFFVsf ENERGI


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf ENERGI
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1649
Akronym:   
RFFVsf ENERGI
Tittel:
FoU prosjekt innanfor energisektoren finansiert av RFF Vestlandet - deltaking frå Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Aktuelle sider:

  1. Tilrettelegging for miljøvenleg vindkraft. Nettsida til Sogn og Fjordane fylkeskommune, oppdatert 2009. LINK
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvprogramsf rffv energi kraft rffv fou

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

2011fp Nettintegrasjon
2012hp Nettintegrasjon
2014fp Choke turbine

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune