Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1588
Akronym:   
Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
Tittel:
Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
Heimeside:
www.sfj.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Oppretta i 2010 på grunnlag av overføringar frå staten i samband konsesjontildelinga for laks og aure i 2009. Fondet er i utgangspunktet på kr. 11 millionar, og ein ser føre seg ei nedtrapping over 5-6 år.

Det skal vere årlege utlysingar i fondet, den første var i 2012. Midlane vert fordelt etter vedtak i hovudutval for plan og næring.
Strategi:
Årlege utlysingar der det varierar frå år til år tema for utlysinga.
Fondet har eigne vedtekter. Desse finn du under fana for "dokument" øvst på denne sida.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sak 32/10 i HPN (hovudutval for plan og næring)
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
marint fond, verdiskaping
For meir informasjon, kontakt;

Lena Søderholm
marin fagkoordinator
57 65 62 58
lena.soderholm@sfj.no

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Kartlegging av vandringsmønster til sjøaure i Sognefjorden

Tiltak

1. utlysing 2012

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune