Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Arbeidsprogram - Marin rekruttering


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram - Marin rekruttering
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1437
Akronym:   
Arbeidsprogram - Marin rekruttering
Tittel:
Arbeidsprogram - Marin rekruttering
Heimeside:
www.sfj.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Fylkeskommunen samarbeider med næringa og m.a. opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og
Fjordane for å gjennomføre og delfinansiere tiltak som går på opplæring og rekruttering til dei marine næringane.

Det er i dag ei stor utfordring for bedrifter å rekruttere kompetent arbeidskraft, og dei konkurrerar også til dels med betre betalte yrkesval.

Programmet skal gå over åtte år frå 2011 til 2019.

 

Strategi:
Konkret deltar vi i styringsgrupper, gjennomfører og
delfinansierer prosjekt som går på opplæring og rekruttering til dei marine næringane.

Hovudaktiviteten i Arbeidsprogram for marin rekruttering vil vere å halde fram med finansiering av dei marine rekrutteringsleirene som Opplæringskontoret for Fiskeri og Havbruksfag i fylket (OKFH), har arrangert gjennom fleire år.

Det arrangerast årlege jente- og guteleirar som er opne for 10. klassingar frå heile fylket.

I tillegg arrangerast det tilsvarande leirar for rådgjevarar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen.

Det vil og vere viktig å ha kontakt med det nasjonale rekrutteringsprosjektet "Sett sjøbein".
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Vedtak i Hovudutval for plan og næring i 2011, sak 1/11.
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
marin rekruttering, jente- og guteleir, rådgjevarleir
Ansvarleg for rekrutteringprogrammet er seniorrådgjevar Elisabeth Aune. Tel. 41 53 06 95, e-post: elisabeth.aune@sfj.no

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune