Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Jordbær


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Jordbær
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1430
Akronym:   
Jordbær
Tittel:
Dyrking av jordbær i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Jordbærproduksjonen i Sogn og Fjordane går nedover, medan det er stort potensiale i marknaden. Programstyret i frukt og grønt har sett mål for produksjonen i ulike arter, og jordbær er den arta som no avvik mest frå planane. Njøs næringsutvikling har difor sett meir på bakgrunnen for utviklinga, og kva ein kan gjera for å snu den negative trenden.

Programstyret for frukt og grønt i Sogn og Fjordane har sett opp mål for kor stor produksjonen av jordbær bør vera i fylket i åra framover, for at det langsiktige målet for sektoren skal kunna oppfylgjast.

Jordbærproduksjonen ligg no langt under målet, og Njøs næringsutvikling fekk difor i oppgåve å utarbeida ein rapport som set fokus på status og utfordringar for jordbærproduksjonen, og kva som kan gjerast for å retta på stoda.


Rapporten vart lagt fram for Programstyret i møte 17. desember 2010 der den vart godkjend.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2009
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2009
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
jordbærsf
Stein Harald Hjeltnes er sekretær for programstyret i frukt og grønt og leiar prosessane i regi av Njøs næringsutvikling AS.
Stein Harald er også tilsett 50% i Graminor.

e-post:
shh@njos.no
tlf: 957 34 576

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

2010: LERROTE

Tiltak

2013: Avlingsregistrering

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Jordbærtur til Valldal

Rapportar

Utviklinga i jordbærproduksjonen i Sogn og Fjordane

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune