Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Pære


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1361
Akronym:   
Pære
Tittel:
Revitalisering av pæreproduksjonen
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Norsk pæredyrking har vore i sterk tilbakegang dei siste 25 åra på grunn av mangel på gode sortar. I Hardanger er det planta om lag 150 daa av den nye sorten Ingeborg, men det er ikkje alle marknadsaktørar som ynskjer denne sorten. Bama ynskjer å omsetja Clara Frijs, men dei fleste produsentar slit med å få økonomi ved dyrking av denne sorten.

Konsummarknaden for pære ligg på i overkant av 20.000 tonn på årsbasis, 99% av dette er importerte pærer. I eple er marknaden om lag 60.000 tonn, og av dette er om lag 12 % norsk vare.

Graminor har utvikla 2 nye pæresortar, Celina og Kristina, og særleg for sorten Celina er det betydeleg interesse også internasjonalt. Dette er sortar som skil seg frå andre sortar i fruktdisken, og som kan vera med på å løfta norsk pæreproduksjon under føresetnad av at det vert gjort ei samla satsing for å revitalisera heile pæreproduksjonen.

Parallelt med utvikling av konsumproduksjon av nye sortar, må det også føregå produktutvikling på industridelen.
Strategi:
Ikkje utvikla enno
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År oppstarta: 2008
Internasjonal status:
aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Pære, sortar, pærejuice

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

1994: Ingeborg og Fritjof lanserte
2008: PÆREJUICE
2011: PÆRESATSING FORPROSJEKT
2015: ECOHISTPY
2015: NYE NORSKE PÆRER

Tiltak

2010: Nye sortar - Celina og Kristina
2014: Butikktest av Celina i Oslo

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune