Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Grundtvig


Forankring: EU - The European Union > Education and training > Grundtvig
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1158
Akronym:   
Grundtvig
Tittel:
The Grundtvig programme
Heimeside:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm

Bakgrunn og utfordringar
:
The Grundtvig programme focuses on the teaching and study needs of those in adult education and alternative education streams, as well as the institutions and organisations delivering these services. Supporting lifelong learning and mobility in this way also tackles Europe’s ageing population problem.
Strategi:
Actions include support for:

  • Mobility, including visits, placements, 'assistantships', adult education exchanges (i.e. staff training and professional development) and the preparations needed to plan the exchanges
  • Grundtvig Learning Partnerships focusing on themes mutual interest to participating organisations 
  • Multilateral projects for improving adult education systems through the development and transfer of innovation and good practice 
  • Grundtvig Networks of experts and organisations working on developing adult education, spreading good practices and supporting partnerships.

At least 55% of the total funding for Grundtvig should go towards mobility and partnership activities.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2000
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune