Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Comenius


Forankring: EU - The European Union > Education and training > Comenius
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1157
Akronym:   
Comenius
Tittel:
Comenius: Europe in the classroom
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
The Comenius programme focuses on the first phase of education, from pre-school and primary to secondary schools. It is relevant for all members of the education community: pupils, teachers, local authorities, parents’ associations, non-government organisations, teacher training institutes, universities and all other educational staff.

Part of the Lifelong Learning Programme, Comenius seeks to develop knowledge and understanding among young people and educational staff of the diversity of European cultures , languages and values. It helps young people acquire the basic life skills and competences necessary for their personal development, for future employment and for active citizenship.

The programme addresses issues strongly related to current discussions and developments in school policy. Priorities are set annually.


Strategi:
The Comenius programme focuses on the following priority areas:

  • Motivation for learning and learning-to-learn skills
  • Key competences: improving language learning; greater literacy; making science more attractive; supporting entrepreneurship; and reinforcing creativity and innovation 
  • Digital educational content and services 
  • School management 
  • Addressing socio-economic disadvantages and reducing early school leaving 
  • Participation in sports 
  • Teaching diverse groups of pupils 
  • Early and pre-primary learning
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Ungdom
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2000
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune