Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Leonardo da Vinci


Forankring: EU - The European Union > Education and training > Leonardo da Vinci
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1156
Akronym:   
Leonardo da Vinci
Tittel:
The Leonardo da Vinci programme
Heimeside:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

Bakgrunn og utfordringar
:
The Leonardo da Vinci programme links policy to practice in the field of vocational education and training (VET). Projects range from those giving individuals the chance to improve their competences, knowledge and skills through a period abroad, to Europe-wide co-operation between training organisations.  Part of the European Commission's Lifelong Learning Programme, the programme funds a wide range of actions, notably cross-border mobility initiatives; co-operation projects to develop and spread innovation; and thematic networks. The potential beneficiaries are similarly wide – from trainees in initial vocational training, to people already in the labour market, as well as VET professionals and private or public organisations active in this field.
Strategi:
Leonardo da Vinci enables VET organisations to work with European partners, exchange best practices, increasing the expertise of their staff and respond to the teaching and learning needs of people. It therefore supports efforts to make vocational education more attractive to young people. By helping European citizens to acquire new skills, knowledge and qualifications, the programme also aims to bolster the competitiveness of the European labour market.

Innovation projects have always been at the core of the Leonardo da Vinci programme. They aim to improve the quality of training systems through the development and transfer of innovative policies, contents, methods and procedures within vocational education and training.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Ungdom
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2000
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
finansiering, deltaking, målgrupper, aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

CaRPs
VocTRA XXI

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune