Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Aktørprogrammet


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv Sogn og Fjordane > Aktørprogrammet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1146
Akronym:   
Aktørprogrammet
Tittel:
Utvikling av reiselivsaktørane i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

(HAR IKKJE VORE AKTIVT BRUKT)
Målsetjinga i aktørprogrammet er å auka verdiskapinga hjå reiselivsaktørane, gjennom utvikling av bedriftene, bedriftene sine aktivitetar og bedriftsretta fellestiltak.

Ansvarleg verkemiddelaktør er Innovasjon Norge, som skal  etablera verkemiddelpolitikk som fremjar utvikling av reiselivsaktørane i fylket, anten einskildvis eller i grupper. Målet er auka verdiskaping i bedriftene.

Det er ein prioritert strategi å få bedrifter til å jobbe saman i grupper eller innovative nettverk, i langsiktige og målretta prosessar kalla aktørprogram. Innovasjon Norge har i dag liknande satsingar i Arenaprogrammet og NCE, i samarbeid med SIVA og Norges Forskingsråd. 

Som forvaltar av dei bedriftsretta verkemidlane er det Innovasjon Norge sitt ansvar at aktørprogramma som får støtte nyttar programstyring som metode, og at dei leverar inn data for resultat og effektmålingar. Innovasjon Norge skal vidare ha ansvar for at det årleg vert laga ein samlerapport for alle aktørprogramma som får støtte i fylket.

Aktørprogrammet skal ha eit tett samarbeid med NCE - Tourism - Fjord Norway når det er naturleg.

Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2009
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
reiselivsf

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune