Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Marine næringar


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
762
Akronym:   
Marine næringar
Tittel:
Marine næringar sidestillt med maritime næringar, petroleumsretta næringar og landbruk i Vestlandsrådet
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Marine næringar sidestillt med maritime næringar, petroleumsretta næringar og landbruk i Vestlandsrådet.
 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vp-nye artar

Program

VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Marin Strategi for Vestlandsrådet

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune