Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Havbruk og fiskeri


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Havbruk og fiskeri
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
632
Akronym:   
Havbruk og fiskeri
Tittel:
Satsingsområde Havbruk og fiskeri i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I samband med iverksetting av Fylkesplanen "Frå plan til handling" 2005-2008 er programstyret nedsett som ei partnerskapsgruppe for å arbeide med satingsområdet Havbruk og fiskeri.
 
Programgruppa har i 2009 slik samansetning:
Mathias Råheim, leiar, fylkespolitikar
Elin Tveit Sveen, repr. havbruksnæringa
Rolf Domstein, repr. fiskeindustri
Geir Magne Røys, repr. fiskerinæringa
Kari Morvik, Fiskeridirektoratet region Vest
Ørjan Forthun, repr. Nordfjordrådet (kommunane)
Sekretærar:
Lena Søderholm, hovudansvarleg,Sogn og Fj. fylkeskommune
Egil Henning Yttrøy, Innovasjon Norge
 
Strategi:
I ”Handlingsprogram 2009 -  Havbruk og fiskeri” har ein følgjande hovudmål og delmål:

Hovudmålsetjing: Auke verdiskapinga innan dei marine næringane i fylket.

Delmål:
 
- Styrke dei fiskeriavhengige lokalsamfunna.
- Stimulere arbeidet med rekruttering til dei marine       næringane
- Sikre fiskeri- og akvakulturnæringa areal til framtidig utvikling
- Auka nyskapingstakten i næringa ved å satse på næringsutvikling innan nye marine artar i oppdrett
- Legge til rette for marine nettverk og møteplassar for marine næringsaktørar i og utanfor fylket.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Organ: Fylkesutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møtedato: 14.12.2005
Arkivsak: 04/3616
L.nr. 22855/05
Sak: 122/05
Tittel: Felles regionalt utviklingsprogram for Sogn og Fjordane
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Fiskeri, havbruk, marin, marint

Program

Handlingsplanen 2006

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Utlysing av midlar til næringsutvikling innan havbruk og fiskeri
Programplan 2008 for havbruk og fiskeri
Årsrapport 2007 for havbruk og fiskeri

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Rapport frå marin jente- og guteleir 2008
Sluttrapport "Smak av Kysten"-prosjektet

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune