Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Småskala næringar og lokalsamfunn. Bruk og vern


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Småskala næringar og lokalsamfunn. Bruk og vern
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
629
Akronym:   
Småskala næringar og lokalsamfunn. Bruk og vern
Tittel:
Satsingsområde småskala næringar og lokalsamfunn. Bruk og vern
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Arbeidsgruppa for"Småskala næringar/lokalsamfunn og bruk/vern" har levert sin sluttrapport.

Gruppa har hatt brei samansetting: Bygdeutviklingslag, Naturvernforbundet, næringsstovene, Småbrukarlaget, Bondelaget, kommunane, Innovasjon Norge, fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkesvaraordførar Tor Bremer har leia arbeidet.

Last ned rapporten (Microsoft Word dokument)

"Det er berekraftig i seg sjølv å bu spreiddbygd, i levande og robuste bygder og tettstader" heiter det i fylkesplanen 2005-2008 - Vegen vidare for Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane har vi vi ein spreidd busetnadsstruktur med mange små livskraftige lokalsamfunn. Men i ei tid då mange kommunar og lokalsamfunn i vårt fylke opplever fråflytting og nedskjæringar i det offentlege velferdstilbodet er det viktig å utvikle strategiar og tiltak som kan vidareutvikle desse samfunna og demme opp for sentraliseringskreftene.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune