Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Industri


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Industri
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
627
Akronym:   
Industri
Tittel:
Satsingsområde industri i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Arbeidsgruppa for"Industri" har levert sin sluttrapport. Gruppa har hatt brei samansetting: Næringslivet(Fundo, Vest Busscar), Innovasjon Norge, kommunane, LO, Vestlandsforsking og fylkeskommunen. Rune Fromreide / Endre høgalmen har leia arbeidet.

Last ned rapporten (Microsoft Word dokument)

Sogn og Fjordane må ha som mål å vere eit attraktivt og dynamisk industrifylke med høg sysselsetting og verdiskaping. Å oppretthalde sysselsettinga i ein så konkurranseutsett sektor vert krevjande. Det må arbeidast godt innanfor eksisterande industri, samstundes som ein aktivt arbeider for å utvikle ny industriverksemd.

Strategi:

Rapporten legg til grunn tre hovudsatsingsområde:

  1. Ressursar: Bruk av og foredling av naturressursar.
  2. Rammevilkår: Dra maksimal veksel på eksisterande og arbeide for betre rammevilkår.
  3. Innovasjon: Fokus på innovasjonsprosessar både for eksisterande og ny verksemd.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune