Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
625
Akronym:   
Folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd
Tittel:
Satsingsområde folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Arbeidsgruppa for "Folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd" har levert sin sluttrapport. Gruppa har hatt brei samansetting; KS, regionråd, kompetansemiljø, regional stat, ungdomspolitisk utval m.fl. Fylkesordførar Nils R Sandal har leia arbeidet.

Last ned rapporten (Microsoft Word dokument)

Det er etablert nokre felles føresetnader for utviklinga av offentleg sektor i fylket, t.d. eit folkevald mellomnivå. Gruppa kjem og med krav til statleg medverknad m.a. når det gjeld flytting av statlege arbeidsoppgåver til fylket. Det er og framlegg om å greie ut konsekvensane for Sogn og Fjordane av å skipe ein Vestlandsregion.

Eit moderniseringsprogram for offentleg sektor og styrking av det regionale kommunesamarbeidet er dei to viktigaste framlegga til tiltak i rapporten.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune