Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Reiseliv


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Reiseliv
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
335
Akronym:   
Reiseliv
Tittel:
Vestlandsprogrammet for reiseliv
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Dette programmet er ikkje offesielt etablert som program. Men, sidan mange av fellesprosjekta og fellestiltaka på Vestlandet har behov for ein overordna og langsiktig prosess til å forankrast i, er denne prosesses oppretta som ei førebels ordning. Ein vonar at programmet kan bli permanent og offesielt om ikkje så lenge.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
Internasjonal status:
målgrupper
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Innovativ Fjordturisme
NCE Tourism
Opplevingsnæringane

Tiltak

Filmkommisjonen
Fjord Norge
Statistikknett.com

Meldingar

Pressa om Vestlandet som beste reisemål

Aktivitetar

Statistikk og marknadsføring
Møte i arbeidsgruppa okt 05

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune