Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Education and training


Forankring: EU - The European Union > Education and training
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
248
Akronym:   
Education and training
Tittel:
Education and training
Heimeside:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Bakgrunn og utfordringar
:
The European Commission has integrated its various educational and training initiatives under a single umbrella, the Lifelong Learning Programme. With a significant budget of nearly €7 billion for 2007 to 2013, the new programme replaces previous education, vocational training and e-Learning programmes, which ended in 2006.
Strategi:
The programme enables individuals at all stages of their lives to pursue stimulating learning opportunities across Europe. There are four sub-programmes focusing on different stages of education and training and continuing previous programmes:


A transversal programme aims to ensure that they achieve the best results possible. Four key activities focus on policy co-operationlanguagesinformation and communication technologies, effective dissemination and exploitation of project results

Aiming for a geographical reach beyond Europe's borders, theJean Monnet programme stimulates teaching, reflection and debate on the European integration process at higher education institutions worldwide.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2000
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
eu, Education, Training, Youth

Program

Comenius
Erasmus Programme
Grundtvig
Jean Monett
Leonardo da Vinci
Transversal Programme

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune