Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1732
Akronym:   
A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"
Tittel:
Satsingsområde kunnskap i Sogn og Fjordane
Heimeside:
http://verdiskapingsplanen.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Internasjonal konkurranse og stadig raskare teknologisk utvikling set krav til oss om å bli enno betre i stand til å utvikle og nytte kunnskap og kompetanse.

To hovudpoeng:
 • Dersom norsk næringsliv skal ha konkurransekraft, er innovasjon basert på avansert praktisk og teoretisk kunnskap ein føresetnad. 
 • Medan tradisjonell primær- og sekundærproduksjon rasjonaliserer, kjem veksten av nye arbeidsplassar innan ulike kunnskapsyrke, ikkje minst i tenestesektoren.
Tre ulike dimensjonar i satsinga:
 • Produksjonen av tenester innan opplæring og forsking / private kunnskapstenester
 • Kunnskap som ein innsatsfaktor for endring (føresetnad for innovasjon)
 • Kunnskapsinfrastrukturen; institusjonane, finansieringa, digitale løysingar m.m.
Strategi:
I verdiskapingsplanen er iverksettinga føresett slik:
 • Ein avtale med Innovasjon Norge om utvikling av kunnskapsintensive tenesteytande næringar
 • Eit program "ta kunnskapen i bruk"
I handlingsplanen for 2015 - 2018 vart det bestemt at "Ta Kunnskapen i bruk" ikkje vert etablert før arbeidsområdet er meir utvikla.

Framlegget som skal avklarast i årsplanen for 2016 er at det vert arbeidd på 4 område:
 • Forsking og utvikling
 • Opplæring (Skular som kompetansesenter) 
 • Kunnskapsintensiv tenesteyting
 • Rekruttering
Arbeidsområda vert inntil vidare ikkje organiserte som program
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Viser til desse vedtaka:
- Godkjenning av verdiskapingsplanen (2014-2025)
- Godkjenning av handlingsplan for 4 år (2015-2018)
- Godkjenning av årsplan for 2016
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Ansvarleg i næringsforum: Jan Heggheim
Koordinator: Lars Hustveit

Næringsavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune
Tlf.: 57656100
E-post: postmottak.Sentraladm@sfj.no

Program

Forsking og utvikling
Kunnskapsbasert tenesteyting
Rekruttering
Skular som kompetansesenter

Prosjekt

Forstudie fase 2 - Teknologicampus
Teknologicampus - forstudie - fase 1

Tiltak

Internasjonalisering

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Møte i arbeidsgruppa 11/3 2016
Møte i arbeidsgruppa 22/1 2016
Møte i arbeidsgruppa 27/11 2015
Møte i arbeidsgruppe 23/10 2015
Møte om satsinga kunnskap 9. juni 2015
Møte i arbeidsgruppe kunnskap

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune