Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

A. Nyskaping i SF


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Nyskaping i SF
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1731
Akronym:   
A. Nyskaping i SF
Tittel:
Satsingsområde kunnskap i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I tillegg til langsiktige planlagde satsingar, kjem det heldigvis mange og gode initiativ frå einskildpersonar og utviklingsmiljø. Då er det viktig at verkemidla er på plass, at verkemiddelpolitikken er gjennomtenkt, og at verkemiddelapparatet er godt førebudd.

Initiativrike miljø og einskildpersonar må finne gode hjelparar. Dette satsingsområdet handlar om denne oppgåva; om det vi kan kalle «infrastruktur for nyskaping».

Tilrettelegging for nyskaping vert formulert som ei felles plattform for samarbeid om tilrettelegging. Partane avtalar oppfølging av arbeidet.

(det var vist til eit vedlegg på side 23 i planen. Skal det leggast ved som vedlegg eller?)
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
nyskaping, vpsf25nyskaping

Program

1.Offentleg sektor SF
2.Næringsapparatet SF
3.Entreprenørskap SF
4.Verkemiddelpolitikk SF

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune