Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Marin Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1335
Akronym:   
Marin Sogn og Fjordane
Tittel:
Marin Næringsutvikling Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Marine næringar er viktige for Sogn og Fjordane, og fylkeskommunen har fokus på å legge til rette for næringsutvikling innan havbruk og fiskeri.
Strategi:
Det konkrete arbeidet med næringsutvikling innafor dei marine næringane i Sogn og Fjordane er delt inn i arbeidsprogram.
  • AHA ! (Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvaltning)
  • Arbeidsprogram for rekruttering innan havbruk og fiskeri
  • Arbeidsprogram for heilskapeleg akvakulturforvaltning (AHA!)
  • Forvaltning av marint verdiskapingsfond
  • Vestlandssamarbeidet Marin sektor (Vest Marin)

Meir om dei ulike arbeidsprogramma under program i menyen til høgre.


Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
marinsf vpsf14marint

Program

Arbeidsprogram - Marin rekruttering
Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!
Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune