Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon

Regionplan Sogn 2005-2008


Forankring: Regionplan Sogn 2005-2008
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
639
Akronym:   
Regionplan Sogn 2005-2008
Tittel:
Regionplan for Sogn Regionråd 2005-2008
Regional dekning:
Sogn
Heimeside:
http://www.sogn.regionraad.no/
Bakgrunn, skildring og utfordringar:
 
Regionalplan for Sogn vart handsama og vedteken på møte i sogn regionråd 20.mai 2005.
Strategi:
Regionalplan skisserer mål og strategi for regional utvikling. regionale utviklingsprosjekt skal gjennomførast i høve til årvis handlingsplan og budsjett.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Satsingsområde

"Sats på skulen - snu Sogn!"

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune