Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon

European Networks


Forankring: European Networks
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
332
Akronym:   
European Networks
Tittel:
Networks for regional development open for all actual european regions
Regional dekning:
Europa
Heimeside:
www.ntn.dk/planners_network.htm
Bakgrunn, skildring og utfordringar:
Europe is a continent with many countries. In each country we have regions and sub regions. Most of the countries are members of EU, but not all.
 
The background for making "European Networks" a top level in RUP Norge, in addition to "EU", is to gather regional development processes for all actual european regions, not anchored to EU.
 
There is no government, or "steering group"  for this top level, and as a consequence of that, no defined vision, no goals, no budget etc. All these data will be found in the sub processes.
Strategi:
The strategy will be found in each sub process.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
The resolutions will be made for each sub process
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Europe: All european countries, regions and sub regions
Kode og nøkkelord:

Satsingsområde

Ingen registrerte

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Planners Network

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune