Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon

Vestlandet - Langsiktige satsingar


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
125
Akronym:   
Vestlandet - Langsiktige satsingar
Tittel:
Visjon Vestlandet
Regional dekning:
Noreg
Heimeside:
Bakgrunn, skildring og utfordringar:

Denne visjonen, som er kalla "Vestlandet - langsiktige satsingar", er ikkje formelt vedteken av offentlege styresmakter på Vestlandet, men oppretta som ei naudsynt overordna forankring basert på reelle behov, ved eksisterande prosessar.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vp2005

Satsingsområde

Internasjonalisering
Reiseliv
VestMarin

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune