Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
570
Akronym:   
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane
Tittel:
Utvikling av frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Frukt- og grøntproduksjonen er viktig for sysselsetjing og identitet i Sogn og Fjordane, og marknaden ynskjer å kjøpa produkt herifrå. Dei siste 15-20 åra har økonomien i produksjonane gått sterkt ned, men i enkelte miljø har ein klart å venda den negative utviklinga gjennom satsing på nye kulturar, profesjonalisering av produksjon og logistikk og investering i ny teknologi. Utfordringane ligg i å byggja aktivitet kring mottak og dyrkarar som ynskjer å satsa på frukt og grønt, og syta for at dei får rammevilkår som gjer det mogeleg å få akseptabel økonomisk utteljing.
Strategi:
Programstyret leiar arbeidet i programmet, og vil organisera innsatsen gjennom program eller prosjekt direkte under satsingsområdet.
 
 
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2004
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
Internasjonal status:
finansiering
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vpsf14frukt
Stein Harald Hjeltnes er sekretær for programstyret i frukt og grønt og leiar prosessane i regi av Njøs næringsutvikling AS.
Stein Harald er også tilsett 50% i Graminor.

e-post:
shh@njos.no
tlf: 957 34 576957 34 576

Program

Bringebær
Bær, andre
Eple
Grønsaker
Jordbær
Plomme
Poteter
Pære
Søtkirsebær

Prosjekt

2005: Nye Frukt- og bærkulturar
2010: ARENA frukt og bær
2010: SOGN FRUKTRUTE
2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat
2014: SORTSDATABASE
2016: POLLIVEST

Tiltak

2013: Kurs i pollineringsretta birøkt
AROMATERROIR
Plantevernmøte

Meldingar

Flott vekst i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane
Ikkje medhald frå LMD på ekstraordinær støtte til fruktlagera
God trend for frukt- og grøntomsetninga
Arenaprosjekt frukt og bær
Frukt og grøntsektoren held fram med fin vekst
Stor auke i verdien av frukt- og grøntproduksjonen i Sogn og Fjordane
Friske bær viktigaste produkt frå Sogn og Fjordane i 2005

Aktivitetar

Møte i programstyret for frukt og grønt 18.12.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 2.11.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 27.02.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 15.12.2017
Møte i programstyret for frukt og grønt 8.06.17
Møte i programstyret for frukt og grønt 14.03.17
Møte i programstyret for frukt og grønt 13.12.12
Programstyret for frukt og grønt, møte den 12.desember 2011
Møte i programstyret for frukt og grønt 27.05.2010
Referat frå møte i programstyret 17.12.09
Referat frå møte i programstyret for frukt og grønt 12.11.09
Programstyret for frukt og grønt styrkjer relasjonane til Innovasjon Norge
Møte i programstyret for frukt og grønt 7.12.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 4.11.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 29.08.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 21.11.2007
Møte i programstyret for frukt og grønt 8.12.2006
Møte i programstyret for frukt og grønt
Møte i programstyret for frukt og grønt 21.06.06
Pressemelding om satsing i hagebruket
< >

Rapportar

Årsrapport programstyret frukt og grønt 2009

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune