Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2010hp BRINGINN


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2010hp BRINGINN
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1639
Akronym:   
2010hp BRINGINN
Tittel:
Hovudprosjekt: Berekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Regionalt forskingsfond Vestlandet har gitt støtte til eit tre-årig prosjekt kalla ”Bærekraftig utviding av den norske bringebærsesongen; kortnamn BRINGINN”.

Prosjekteigar er Innvik Fruktlager medan Bioforsk har det faglege og administrative ansvaret. Kortnamnet BRINGINN spelar på at bringebær må inn i tunnel eller veksthus skal ein klare å utvide sesongen, og at ein må vere innovative for å lukkast med eit slikt prosjekt.

Omsetningsledda ser at det er rom for meir norske bringebær i marknaden, men det er viktig at vidare produksjonsvekst i hovudsak kjem i skuldersesongane for å unngå å mette marknaden midt i sesongen med påfølgande negativ prisutvikling.


Meir info om prosjektet:
  • Bringer bæra inn. RFF Vestlandet 7. mai 2012 (les...)
  • Han skal gi oss bær i mai. Firda 2. oktober 2010 (les...)

 
PROSJEKTMÅL
Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen

Delmål:
  1. Ny kunnskap for en kvalitetssikret planteproduksjon av toårige bringebærsorter
  2. Dyrkingsteknikk for en bærekraftig produksjon av kvalitetsbær med optimal smak utenom hovedsesongen
  3. Implementert, ny kunnskap i bedriftene
Strategi:
Link til rapportar om prosjektet:

07.05.12: Bringer bæra inn. RFF Vestlandet
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV gjorde den 28/9/2010 fylgjande vedtak: PI Innvik Fruktlager BA får til prosjekt Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen, inntil kr 3 490 000 i støtte.
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2010 grøn mat Innvik Fruktlager rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 203935

Prosjektansvar:
PI Innvik Fruktlager BA

Prosjektleiar:
Kvame, Svein Johannes
PI Innvik Fruktlager BA

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune