Statusrapport for:


Satsningsområdet


Innovasjon Norge SFJ, reiseliv
(akronym)

Kultur, mat og reiseliv
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 956

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Reiseliv i Norge > Innovasjon Norge SFJ, reiseliv

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2011
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper, aktivitetar

VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Norge


KODE OG NØKKELORD:
reiseliv, tourism

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Innovasjon Norge (IN) er både eit nasjonalt verkemiddel, og eit regionalt verkemiddel for næringsutvikling.

Det tidlegare nasjonale Norges Turistråd, heiter i dag Innovasjon Norge, og har i den samanheng ansvar for internasjonal marknadsføring av Norge.

Innovasjon Norge skal bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene og øke kjennskapen til Norge som reisemål.
 
Dette gjøres ved å ta tak i markedenes behov som er styrende for hvordan vi i sammen med reiselivsnæringen skal øke kjennskapen, kunnskapen og attraktiviteten til Norge som reisemål. Markedenes behov er også styrende for hvordan vi skal drive produktutvikling.
 
På disse bransjesidene vil du finne Innovasjon Norges tilbud til reiselivs-næringene enten det er markedsføringvisitnorway.com, finansiering, kompetanseheving, rådgiving eller nettverkstjenester.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:

03.09.08 Kurs pakking, salg og distribusjon i reiselivetAktivitetar:
Rapportar:

03.09.08 Ytringar om Norge på nettDokumentarkiv:

Strategisamling 29.04.11/110428 Reiselivsplanen oppstart presentasjon.pdf
Strategisamling 29.04.11/Berekraftprogrammet CR 29-04-11.pdf
Strategisamling 29.04.11/ekn-et-kunnskapsbasert-reiseliv1[1].pdf
Strategisamling 29.04.11/E-post liste referansegrupper og styringsgruppe mfl..xlsx
Strategisamling 29.04.11/Et kunnskapsbasert reiseliv SFJ 2904.pdf
Strategisamling 29.04.11/Kick-off reiselivsplanen, Alexandra Hotel 29.04.2011.pdf
Strategisamling 29.04.11/Møtereferat strategisamling 29.04.11.pdf
Strategisamling 29.04.11/NCE pres. reiselivsplan SF AHB.pdf
Strategisamling 29.04.11/Program strategisamling 29.04.11.pdf
Strategisamling 29.04.11/Utvikling og markedsføring av unike opplevelser AE 290411.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde Innovasjon Norge SFJ, reiseliv