Statusrapport for:


Prosjektet


Tilskot 2008
(akronym)

Prosjekt som har har fått tilskot frå program opplevingsnæringar i 2008
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 945

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane


KODE OG NØKKELORD:
opplevsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

 
Programstyret gjorde den 6. juni vedtak om fylgjande tilskot frå program opplevingsnæringar for 2008:

SØKJAR
KR TILSKOT
Norgescup i flugefiske
Yndestad Feriehus, Fjaler
    20 000
Highcamp Turtagrø
Fri Flyt & Turtagrø, Luster
    25 000
Tjovura
Tjovura DA, Jølster
    37 000
Kystkulturmessa
SF fylkeskommune, KA
    40 000
Fjellfilmfestivalen
Fri Flyt & Turtagrø, Luster
    50 000
FjordAlpin
Jølster Skisenter AS
    50 000
Kraftstasjon Måløy
Kraftstasjonen Måløy AS
    50 000
Kul-tur
Kultursmia, Norway Adv.
    50 000
Nasjonalt senter for countrymusikk
Stiftinga Norsk Countrytreff
    50 000
Norsk brefestival
Jostedal Bygdelag
    50 000
Smak sakte festivalen
Aurland Natur og Kulturarv
    50 000
Nynorske litteraturdagar
Aurland kommune
    60 000
Åmot gardsopera
Åmot Gard, Bygstad
    72 000
Nordfjord vandrefestival
Reisemål Stryn og Nordfjord
    75 000
Bygdeutvikling høgskulen
Høgskulen Sogn  og Fjordane
    80 000
Bli bygdevert
Nærøyfjorden Verdsarvpark
  100 000
Opplevingsnæringar i Nordfjord
Stryn Næringshage
  100 000
Opplev Førdefjorden
Samarbeidsprosjekt Naustdal
  120 000
Opplev Holmedal
Holken AS, Holmedal
  170 000
Fjellsportfestivalen
Fjellsportfestivalen as
  300 000
 
 
1 549 000

Det var tilsaman 55 søknade. Mange av desse var gode, og burde vore støtta. Men, med avgrensa midlar, måtte ein gjera ei har prioritering. Ein har også forsøkt å spreia tilskota på prosjekt kringom i heile fylket, og til prosjekt med fokus på mat, kultur og natur. Elles har ein retta seg etter utlysingsteksten mest mogleg.
 
Du vil seinare finna meir stoff om dei ulike prosjekta under "tiltak" i høgre kolonne.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Tilskot 2008
    Tiltak Bli bygdevert
    Tiltak Bygdeturismekurs
    Tiltak Fjellfilmfestivalen 2008
    Tiltak Fjellsportfestivalen
    Tiltak FjordAlpin
    Tiltak High Camp Turtagrø
    Tiltak Kraftstasjonen Måløy
    Tiltak Kul-TUR
    Tiltak Kystkulturmessa
    Tiltak Nasjonalt senter country and westernmusikk
    Tiltak NC flugefiske
    Tiltak Nordfjord vandrefestival
    Tiltak Norsk Brefestival 2008
    Tiltak Nynorske litteraturdagar
    Tiltak Opplev Førdefjorden
    Tiltak Opplev Holmedal
    Tiltak Smak sakte festivalen
    Tiltak Tjovura
    Tiltak Åmot Gardsopera