Statusrapport for:


Prosjektet


Bubilturisme
(akronym)

Næringsmessig utvikling av bubilturismen i Sogn og Fjordane og Oppland
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 851

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv i Sogn og Fjordane til 2010 > Bubilturisme

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 1994
År godkjent: 1994
År oppstarta: 1995
År avslutta: 1997

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, Turistane, Miljø

INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
reiselivsf, bubilsf, reiseliv,

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Samarbeidsprosjekt mellom:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Oppland
RBL (Reiselivsbedriftenes Landsforening)
Statens Vegvesen
 
Ressurspersonar:
Feste AS
Rådgjevar Stein Malkenes
Algemeiner Deutche Automobil-Club (ADAC)
 
Prosjektansvar for gjennomføring:
Reiselivsrådgivning AS, Lillehammer

Styringsgruppa:
Kaare Waatevik, Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiar)
Svein Sand, Oppland fylkeskommune
Leif Steine, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Einar Hårstad, Fylkesmannen i Oppland
Guri Grønolen, Fylkesmannen i Oppland
Alfred Loen, Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane
Jan Andresen, Statens Vegvesen i Oppland
Tore Haug, Reiselivsbedriftenes Landsforening)
 BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Det var 6 kommunar med i dette prosjektet: Stryn, Sogndal, Luster, Lom, Vågå og Skjåk.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Å utvikle bubilturismen i Sogn og Fjordane og Oppland som næring, på ein slik måte at miljøaspektet vert teken varen på.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:

13.06.08 Bubilprosjektet Sogn og FjordaneDokumentarkiv:

bubilturisme.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Bubilturisme