Statusrapport for:


Delprogrammet


Vestkysten
(akronym)

Utvikling av Flora og Bremanger som reisemål for turistane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 797

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv i Sogn og Fjordane til 2010 > Destinasjonsutvikling > Vestkysten

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, Turistane

INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
reiselivsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.vestkysten.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Vestkysten reiseliv har ansvar for utvikling av kommunane Flora og BremangerSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprogram Vestkysten