Statusrapport for:


Delprosjektet


Promot-Grow
(akronym)

Promot-Grow
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 647

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IIIC > IIIC East > ENABLE > Promot-Grow

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
År avslutta: 2007

VEDTAK:
ENABLE Steering Committee Ilmenau 2005.12.02

SEKTOR:
Næringslivet

INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
enablec4

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprosjekt Promot-Grow