Statusrapport for:


Programmet


Folkehelse
(akronym)

Program folkehelse i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 634

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Folkehelse

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
År avslutta:

VEDTAK:
Organ: Fylkesutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møtedato: 14.12.2005
Arkivsak: 04/3616
L.nr. 22855/05
Sak: 122/05
Tittel: Felles regionalt utviklingsprogram for Sogn og Fjordane

SEKTOR:
Innbyggjarane

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Programstyre (forslag)
 
 
Åshild Kjelsnes (politikar) Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Fylkesmannen (1 repr.)
Regionane (1 repr.)  -  Leiar?
Forum for folkehelse (2 repr.)

Sekretariat: Sogn og Fjordane FylkeskommuneBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Kjem seinareSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:

13.06.08 Programplan 2008 for Folkehelse
13.06.08 Årsrapport 2007 for FolkehelseAktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Folkehelse programplan 2008.pdf
Folkehelse rapport 2007.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Folkehelse