Statusrapport for:


Delprogrammet


IIIB Nordleg Periferi
(akronym)

IIIB Nordleg Periferi
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 433

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IIIB > IIIB Nordleg Periferi

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2000
År godkjent: 2000
År oppstarta: 2000
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø

INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


Det tidligere artikkel 10 - programmet Nordlig Periferi (Northern Peripheri) er nå lagt inn under Interreg III B. I Norge omfatter programmet området fra Nord-Trøndelag og nordover.

Også de nordligste områdene i Sverige, Finland og Skottland er med, mens Island og Nordvest-Russland er med på enkelte prosjekter. Færøyene og Grønland er med i sin helhet i det nye Nordlig Periferi-programmet. Programmet setter fokus på jobbskaping, konkurranseforbedring og næringsutvikling, og har en total budsjettramme på rundt 50 millioner euro. Det tilsvarer en norsk medvirkning på rundt 80 millioner kroner for hele programperioden. Eirik Fiva i Landsdelsutvalget for Nord-Norge er nasjonal sekretær for programmet.
Internettlink(er): www.northernperiphery.net/
Kontakt: Greta Johansen - tlf.: +47 75 50 34 20 - Mob: + 47 91 39 47 01 - <!-- Inject Script Filtered --> johansen@lu.noSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprogram IIIB Nordleg Periferi