Statusrapport for:


Tiltaket


Lustrabær som merkevare
(akronym)

Utvikling av "Lustrabær" som merkevare
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 387

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Produsentmiljø > Lustrabær som merkevare

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2004
År godkjent:
År oppstarta: 2004
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Luster, Sogn og Fjordane, Norge, Norway

KODE OG NØKKELORD:
bamadp3

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak Lustrabær som merkevare