Statusrapport for:


Satsningsområdet


Internasjonalisering
(akronym)

Auka internasjonalisering av innbyggjarane og næringslivet på Vestlandet
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 334

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Vestlandet - Langsiktige satsingar > Internasjonalisering

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2005
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, Turistane, Ungdom

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Dette satsingsområdet er ikkje formelt vedteke av offentlege styresmakter på Vestlandet, men oppretta som ei naudsynt overordna forankring basert på reelle behov, ved eksisterande prosessar.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:

05.04.06 Western Norway in meeting with Erfurt TownRapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde Internasjonalisering
    Prosjekt SIV-prosjektet
       Delprosjekt EIC-ordninga på Vestandet (SIV)
       Delprosjekt ENABLE (SIV)
          Tiltak ENABLE. Enabling European Entrenepeurship
       Delprosjekt Felles prosjektdatabase for Vestlandet (SIV)
          Tiltak RUP-Norge
       Delprosjekt Leonardo da Vinci (SIV)
       Delprosjekt Vestnett og Nærinett
    Tiltak Brusselkontoret
    Tiltak Nærinytt
    Tiltak Vestnett