Statusrapport for:


Visjonen


European Networks
(akronym)

Networks for regional development open for all actual european regions
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 332

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
European Networks

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
År avslutta:

VEDTAK:
The resolutions will be made for each sub process

SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking

VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Europe: All european countries, regions and sub regions


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.ntn.dk/planners_network.htm


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Europe is a continent with many countries. In each country we have regions and sub regions. Most of the countries are members of EU, but not all.
 
The background for making "European Networks" a top level in RUP Norge, in addition to "EU", is to gather regional development processes for all actual european regions, not anchored to EU.
 
There is no government, or "steering group"  for this top level, and as a consequence of that, no defined vision, no goals, no budget etc. All these data will be found in the sub processes.STRATEGI

The strategy will be found in each sub process.MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Visjon European Networks
    Tiltak Planners Network