Statusrapport for:


Programmet


Leader +
(akronym)

Leader +
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 295

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
EU - The European Union > Regional Policy > Leader +

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2000
År godkjent: 2000
År oppstarta: 2000
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper, aktivitetar, finansiering

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
eu, leader+

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Leader +